English | Arama | İletişim

Nükleer Tıp

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Nükleer Tıp Bölümü Hacettepe Erişkin Hastanesi binasında zemin katta yer almaktadır. Ayrıca Hacettepe Kanser Enstitüsü bünyesinde 1. katta ve -2 zemin katta anabilim dalına bağlı onkoloji ve PET-BT Ünitesi bulunmaktadır. Bölümde 4’ü SPECT, 1’i SPECT-BT olmak üzere 5 gama kamera, 1 PET-BT, 1 iyot tutulum ölçme cihazı, 1 gama sayacı ve 2 adet USG cihazı bulunmaktadır. Tüm cihazların günlük, haftalık ve aylık kalite kontrolleri bölüm fizikçisi gözetiminde gerçekleştirilmektedir.
 
Nükleer Tıp Anabilim Dalında ağırlıklı olarak PET-BT ve Nükleer Onkoloji olmak üzere, Nükleer Kardiyoloji, Nefroüroloji ve Endokrin sistem ile ilgili yılda ortalama 10.000 sintigrafik çalışma yapılmaktadır.
 
Tanısal sintigarfi çalışmaları yanı sıra aynı zamanda ayaktan ve yataklı radyonüklid tedaviler (İyot-131 ile hipertiroidi ve tiroid kanseri tedavileri, iyot-131 MIBG ile nöroblastom, feokromasitoma tedavileri, metastatik kemik ağrılarının radyonüklid tedavisi, radyonüklid sinovektomi, radyoimmünoterapi ve karaciğer tümörlerinde radyoembolizasyon uygulanmaktadır. Ayrıca radyoimmünoassay laboratuarında hormon, tümör belirteçleri ölçülmektedir.

  Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi işlemleri

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi işlemleri    Başa Dön

Aşağıda bölümümüzde en sık yapılan tanı ve tadavi işlemleri ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Diğer tanı ve tedavi işlemleri için 0-312-3051337 ve 0-312-3051336 no.lu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

PET-BT
SPECT-BT
Kalp (miyokard perfüzyon) Sintigrafisi 
Kemik Sintigrafisi 
Tiroid Sintigafisi
DMSA , DTPA ve MAG3 Böbrek Sintigrafisi
Gastroösefagiyal Reflü Sintigrafisi
MIBG Sintigrafisi
Somotostatin Reseptör  Görüntüleme Sintigrafisi
Beyin Sintigrafisi
Tüm vücut iyot tarama
İyot-131 Tedavisi (hipertiroidi ve tiroid karsinomu için)
Mikroküre ile Radyoembolizasyon
C-14 Üre Nefes Testi
Lenfosintigrafi
Paratiroid Sintigrafisi

 

Tüm nükleer tıp tetkikleri için bilmeniz gereken konular

 • Tetkik istek kağıdınızı (ücreti konusunda işlem görmüş şekilde) hazır bulundurunuz.
   

 • HAMİLE İSENİZ,  HAMİLELİK OLASILIĞINIZ VARSA VEYA SÜT VERİYORSANIZ MUTLAKA  bize haber veriniz.
   

 • Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz. LÜTFEN RANDEVU SAATİNDEN GEÇ GELMEYİNİZ, AKSİ HALDE TETKİKİ YAPAMAMAK SÖZKONUSU OLABİLİR. TETKİKİ YAPILACAK 5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK İSE GEREKLİ HAZIRLIKLAR İÇİN RANDEVU SAATİNDEN YARIM SAAT ÖNCE GELMENİZ ÖNERİLİR.
   

 • Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz. SİZDEN ALDIĞIMIZ FİLM VE RAPORLARI tetkik sonucunuzla birlikte GERİ VERECEĞİZ.
   

 • Tetkik için size verilecek ilaç nükleer tıp bölümce hazırlanacaktır. Kullanılacak  radyoaktif maddenin yan etkisi yoktur, allerjiye neden olmaz. Alınacak radyasyon  miktarı çok düşüktür, endişe etmeyiniz.
   

 • Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken nükleer tıp hekimine danışınız.
   

 • Bölümümüzün bekleme bölümünde yalnız hastalara yetecek kadar alan bulunması nedeniyle bakıma muhtaç hastalar ve çocuk hastaların aileleri dışındaki kişilerin bölüm dışında beklemeleri bizim çalışmamızı ve dolayısıyla size hizmeti çok kolaylaştıracaktır.
   

 • Merkezimizde bir çok tetkik yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve şekli değişiklik gösterir.
   

 • Tetkik sonrasında giidebileceğiniz söylenmeden merkezimizi terketmeyiniz. 
   

 • Tetkikiniz bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanacaktır.  
   

 • Sintigrafi sonucunuzun raporu tetkikten sonraki ilk işgününün öğleden sonrasında (saat 16:00’dan itibaren) Nükleer Tıp Danışma Sekreterliği’nden alabilirsiniz. Hastanemize daha sonraki gelişlerinizde karşılaştırma yapmak üzere raporunuzun bir örneği ve filminiz nükleer tıp arşivinde saklanacaktır. 
   

 • Sintigrafi sonuçlarını ve bundan sonra ne yapılacağını size tetkiki isteyen doktorunuz açıklayacaktır.

 

Nükleer Tıp Bölümü olarak size “geçmiş olsun” diyor ve sağlıklı günler diliyoruz.

  
 

PET_BT tetkiki 

PET-BT tüm vücudun tek seferde görüntülenmesine olanak tanıyan ileri teknoloji tanısal görüntüleme yöntemidir. PET-BT tetkikinde görüntü alınabilmesi için damarınızdan FDG (Florodeoksiglukoz) adı verilenve şekere yapı olarak benzeyen radyoaktif özellikte bir ilacın verilmesi gerekmektedir. Tümör, enfeksiyon vb. dokulardaki hücreler sağlıklı hücrelere oranla çok daha fazla miktarda glukoz kullandıkları için PET-BT tetkiki ile bu dokuların görüntülenebilmesi mümkün olmaktadır
PET-BT tetkikinde alacağınız radyasyon dozu, radyasyonun kullanıldığı diğer görüntüleme yöntemlerinden çok farklı düzeyde değildir. Tüm vücut FDG-PET/BT çalışması sırasında hastanın alacağı radyasyon dozu, göğüs / karın kontrastlı BT tetkikiyle eş değerdedir. Tetkik tamamlandıktan sonra diğer insanlarla ortak alanları kullanmanızda, toplum içinde normal yaşam aktivitelerinizi devam ettirmenizde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
PET-BT çok özel durumlar dışında gebelerde yapılmamaktadır. Gebelik durumu veya şüphesi var ise bunu tetkik randevusu almadan önce doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.
Tetkik emziren hastalarda yapılabilir ancak; hastaların radyoaktif ilacın verilmesinden sonra 6-8 saat boyunca emzirmeyi kesmesi gerekmektedir.

 


PET_BT tetkiki öncesi hazırlık
Tetkikten 24 saat öncesinden itibaren ağır egzersizden kaçınılmalıdır
Çekim öncesi en az 4-6 saat süreli açlık gerekmektedir. 
PET-BT tetkikinin yapılabilmesi için açlık kan şekerinizin normal sınırlarda olması şartı aranır. Yüksek bir açlık kan şekeri düzeyi ölçülürse tetkiki ertelememiz gerekebilir.
 
Şeker hastalığınız (Diabet) var ise, bu durumu randevu alırken Nükleer Tıp hekiminize bildiriniz.
 
Şeker hastalığı dışında başka hastalıklarınız için olan ilaçlarınızı (tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı, guatr, vb) almanızda doktorunuz özel bir tavsiyede bulunmadığı sürece bir sakınca bulunmamaktadır.


PET_BT tetkiki sırasında gerekenler
Tetkik için bölümümüzde yaklaşık 2-3 saat geçirmeniz gerekmektedir. Bu sürenin büyük kısmı hazırlık için geçecektir. PET-BT cihazında geçireceğiniz süre yaklaşık 30 dakikadır.
 
Gelirken rahat kıyafetler giymeniz gerekmektedir. Saat ve mücevher gibi metal eşyalar görüntü kalitemizi bozacağı için mümkünse takmamanız veya tetkik öncesi çıkarmanız gerekmektedir.
 
Tetkike gelirken hastane dosyanızı veya hastalığınızın yazılı bir özeti (epikriz) gibi hastalığınız ile ilgili belgeleri ve daha önceden yapılan tetkikleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, mamografi vb) yanınızda bulundurmanız PET-BT tetkikinizin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için gereklidir.

PET_BT testine girdiğimde neler yapılacak?
Kol damarınıza damar yolu açılacak ve uygun dozda FDG ilacı damarınızdan enjekte edilecektir.FDG enjeksiyonunu takiben 1 saat süresince istirahat odasında yatar vaziyette dinleneceksiniz. Bu süre zarfında konuşmamanız, yiyip-içmemeniz, sakız çiğnememeniz, fiziksel aktivite de bulunmamanız gerekmektedir.
Çekim odasında görüntüleme yatağına sırtüstü vaziyette yatırıldıktan sonra çekiminiz başlatılacaktır.
 
PET-BT çekimi genellikle 30 dakika içinde tamamlanmaktadır. Ancak bazı hastalarda gerekli olduğu takdirde 2-4. saatlerde kısa süreli ek çekimler de yapılabilmektedir.
 
Tetkik sonrası radyoaktif maddenin vücuttan atılımı için bol su içmeye devam etmelisiniz.

Kalp (miyokard perfüzyon) sintigrafisi 

Miyokard perfüzyon sintigrafisi kalp kasının kanlanmasında azalma olup olmadığını araştırmak üzere yapılır.
 
Kalp kası koroner damarlar denilen özel damarlar aracılığı ile beslenir. Eğer koroner damarlar daralır veya tıkanırsa (buna koroner arter hastalığı denir) kalbiniz yeterli oksijeni alamaz. Bu durum hiçbir şikayete yol açmayabilir veya göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.
 
Stres-istirahat miyokard testi, kalbin kanlanmasını birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken) ve diğeri ise istirahat durumunda olmak üzere iki ayrı durumda ölçebilen bir incelemedir: Bu durumlarda incelemeyi yapabilmek için az bir miktar radyoaktivite verilecek ve ardından göğsün etrafında dönen bir araç (gama kamera) ile kalbin görüntüleri alınacaktır. Bu görüntüler stres ve istirahat sırasında kalp kan akımını kıyaslama imkanı verecektir. İstirahat çalışması bazen stres çalışması ile aynı günde, bazen de ayrı bir günde yapılır.

 

 

Stres testi

Bisiklet çevirme veya yürüme bandında yürüme şeklinde stres testi yapılır. Doktorunuz bunu yapamayacağınıza karar vermişse kalbinizi hızlandırmak için egzersizi taklit edebilecek ilaçlar (dipiridamol, dobutamin gibi) vererek stres testi yapacaktır. Strese başlamadan önce göğsünüze minik elektrodlar takılacaktır. Bu stres sırasında kalp ritmini izlemeye yarayan EKG çekilmesini sağlar.
 
Yapacağınız egzersiz başlangıçta kolaydır. İlerleyen dakikalarda biraz zorlaşır, zorlaştıkça kalp hızınız ve kan basıncınız yükselecektir. Bu çok normaldir. Egzersiz yaptığınız sürece EKG'niz ve kan basıncınız sürekli takip edilecektir. Stres testi süresince herhangi bir şikayetiniz olursa ilgili kişiye haber veriniz. Stres testinin bitmesine yakın veya bitmesinden kısa bir süre sonra damar yolundan düşük miktarda radyoaktif madde verilecektir. Bu radyoaktivite kalp kasının kanlanması oranında kalbinizde tutulacaktır. Stres görüntüleri radyoaktivite verilmesinden 5-30 dakika sonra alınacaktır. Görüntüleme 15-20 dakika sürer.

 

İstirahat testi

Eğer stres çalışmasında radyoaktivite olarak Talyum-201 kullanıldı ise istirahat çalışmasında için ikinci bir enjeksiyona gerek yoktur ve stres çalışmasından 3-4 saat sonra tekrar kalbin görüntüleri alınır. Eğer stres için Tc-99m-MIBI kullanıldı ise istirahat çalışması için ayrı bir enjeksiyona  gerek vardır. Bu, stresle aynı veya ayrı günlerde yapılır ve enjeksiyondan yaklaşık 0.5-1 saat sonra görüntü alınır.

           

Miyokard perfüzyon sintigrafisi öncesinde bilmeniz gerekenler

 • Tetkike rahat bir kıyafetle geliniz. Eğer egzersiz yapmanız istenmişşe mutlaka spor pabuç ve spor kıyafeti ile geliniz.

 • Tetkik öncesi kesilmesi istenen ilaçları size bildirilen süre boyunca kesmeyi unutmayınız.

 • Kalbinizi görüntülemek için size verilen radyoaktif madde bir süre sonra kendi kendine yok olur, ayrıca vücudun normal fonksiyonları ile atılır. Tetkik sonrası bol sıvı içmek maddenin atılımını kolaylaştırır.

 • Unutmayın, stres ve istirahat görüntülemeleri esnasında hareketsiz yatacaksınız. Hareket etmeniz görüntü kalitesini bozar ve yanlış yorumlamaya yol açar.

 • Tetkik bittikten sonra normal aktivitenize devam ediniz. Tetkik nedeni ile geçici olarak kesmiş olduğunuz ilaçlarınıza tekrar başlayınız.

 

Kemik sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.
Kemik sintigrafisi yapılırken genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır.  Daha sonra size söylenen saatte tekrar merkezimize gelerek bekleme bölümünde bekleyiniz. Bu arada bol sıvı almanız ve sık tuvalete gitmeniz gereklidir. Verilen ilacın kemikte birikmesi için enjeksiyon ve çekim arasında en az 2-4 saat geçmesi gerekmektedir. 

 

Tiroid sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.

 

Tiroid sintigrafisi için kol damarından enjeksiyon sonrası bir süre beklendikten sonra görüntüleme yapılır.

 

DMSA böbrek sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.

 

DMSA böbrek sintigrafisi için genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve yaklaşık 4 saat kadar sonra kamera altında görüntüleme yapılır.

 

DTPA veya MAG3 böbrek sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir ancak tetkik öncesi bol su içmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı merkezimize gelirken yanınızda 1 lt içme suyu getiriniz.

 

DTPA böbrek sintigrafisi yapılırken genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve hasta kamera altında yaklaşık yarım saat kadar takip edilir. Tetkik esnasında hareket etmeyiniz.

 

Gastroözofajiyal reflü sintigrafisi

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Bebekler için gelirken yanınızda 1 küçük kutu süt veya portakal suyu ile bir biberon getirmeniz gerekmektedir. Hasta gerekli ilaç konulan sütü içtikten sonra 1 saat kamera altında yatacak ve filmi çekilecektir.

 

Galyum sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.

 

Galyum sintigrafisi için kol damarından bir enjeksiyonu takiben 48 saat sonra görüntüleme yapılacaktır. Doktorunuz gerek görürse daha geç görüntüleme için sizi takip eden günlerde de Nükleer Tıp Bölümü’ne çağırabilir. Bazı hastalarda bağırsak temizliği için doktorunuzun reçeteyle size vereceği ilacı kullanmanız istenebilir.

 

Hepatobiliyer sistem sintigrafisi

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Bebeklerin tetkikten 1 hafta önce doktorunuzun reçeteyle size vereceği ilacı kullanması istenebilir.  

 

Hepatobiliyer sintigrafi için kol damarından yapılacak enjeksiyon sonrası tetkikiniz başlayacaktır. Bütün tetkik süresince pozisyonunuzu hiç bozmayınız.

 

İyot tarama

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı şeklinde düşük dozda radyoaktif iyot içirilecektir. Bundan önce ağzınızda takma dişiniz varsa lütfen çıkarınız. Radyoaktif  iyodu içtikten sonra 3 saat süresince su dışında gıda almamanız radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir. Size iyot verilmesini takiben iki gün sonra görüntüleme yapılacaktır. Doktorunuz gerek görürse daha geç görüntüleme de yapılabilir.

 

Bu test için, varsa,  kullanmakta olduğunuz tiroid hormon ilaçları tetkik öncesi uygun bir süre boyunca hekiminiz tarafından kesilecektir. Ayrıca görüntünün başarılı olabilmesi için testten 2 hafta önce başlamak üzere düşük iyot içeren bir diyet uygulamanız ve belirli konulara dikkat etmeniz istenecektir. Bu diyet ve dikkat etmeniz konuları içeren bir yazı Nükleer Tıp Bölümü’nce size verilecektir.

 

MIBG sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. Tiroid bezinin korunması için tetkikten 3 gün önce size hekiminiz tarafından önerilen dozda LUGOL solüsyonu içmeye başlamanız ve 7-10 gün kullanmaya devam etmeniz gerekmektedir. Bu tiroid bezinin fonksiyonlarının zarar görmemesi için çok önemlidir. Ayrıca varsa kullanmakta olduğunuz bazı ilaçlar çalışmadan önce belirli süre ile kesilmelidir. Doktorunuza danışarak hangi ilaçların kesilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. MIBG sintigrafisi için kol damarından bir enjeksiyonu takiben 24. ve 48. saatlerde iki ayrı gün görüntüleme yapılacaktır.

 

Beyin sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. Beyin sintigrafi için kol damarından yapılacak enjeksiyon sonrası bir süre bekledikten sonra tetkikiniz başlayacaktır. Bütün tetkik süresince pozisyonunuzu hiç bozmayınız ve başınızı oynatmayınız. Epilepsi (sara) hastaları için özel şartlarda beyin sintigrafisi yapılabilir.

 

İyot tedavisi

Tedavi için 2-4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı  şeklinde radyoaktif iyot içirilecektir. Bundan önce ağzınızda takma  dişiniz varsa lütfen çıkarınız. Radyoaktif  iyodu içtikten sonra 3 saat süresince su dışında gıda almamanız, radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir. Bu tedavi için varsa kullanmakta olduğunuz tiroid hormon ve ilaçları hekiminiz tarafından kesilebilir. Ayrıca tedavinin başarılı olabilmesi için testten 2 hafta önce başlamak üzere düşük iyot içeren bir diyet uygulamanız ve belirli konulara dikkat etmeniz istenecektir. Bu konuda alınması gerekli önlemler aşağıda verilmiştir. Uygulanması gereken diyet ile ilgili bilgiler bölümümüzden elde edilebilir.

 

KULLANIMI TEDAVİ ÖNCESİ YASAKLANAN MADDELER

İlaçlı röntgen filmi (yasak olan süre için doktorunuza danışın)

İyot içeren öksürük şurupları ve vitamin preparatları

İyotlu pansuman ve gargaralar

Saç boyası

 

 

BAŞKA KİŞİLERİN ALACAĞI RADYASYONU NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Hatırlanması gereken üç ana kural vardır:

 

Uzaklık

Başkaları sizden ne kadar uzakta bulunursa, o kadar az radyasyon alırlar. Uzaktaki 30-40 cm’lik fark dahi radyasyonu önemli ölçüde azaltır. Bu nedenlerle başka kişilerle gereksiz yere yakın temasta kalmamaya çalışmalısınız.

 

Zaman

Başka kişilerin alacağı radyasyon, sizin o kişilerle yakın temasta bulunma süreniz ile de ilişkilidir. Dolayısıyla başkaları ile yakın temas sürenizi de kısa tutmaya çalışmalısınız.

 

Hijyen

Çeşitli yollarla vücudunuzdan çıkan radyoaktif iyotun başka kişilere bulaşması olasılığı, iyi hijyen kurallarına uyarak en aza indirilebilir. Radyoaktif iyotun çoğunluğu vücudunuzu idrar yoluyla terkedeceği için iyi bir  tuvalet hijyeni sağlamak ve elleri sık sık yıkamak, bulaşma  olasılığını azaltacaktır.

 

BU ANA KURALLARA UYMANIZDA SİZE YARDIMCI OLACAK ÖNEMLI ÖNERİLER

 • Tedavinizden sonraki ilk birkaç gün yalnız uyuyunuz. Bu süre zarfında öpüşmeyiniz ve cinsel ilişkide bulunmayınız. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlarla uzun süre yakın fiziksel temasta bulunmaktan kaçınınız. Çocukların ve anne karnındaki bebeklerin tiroid bezleri, radyoaktif iyota karşı yetişkinlerden daha duyarlıdır.
   

 • Eğer emzikli iseniz, emzirmeyi durdurunuz. Çünkü radyoaktif iyot anne sütüne de geçer.
   

 • Eğer hamile iseniz veya hamilelik olasılığı varsa hekiminizle mutlaka konuşunuz. Bu tedavi hamilelere uygulanmaz. Eğer hamile kalmak istiyorsanız bunun tedavinizden ne kadar sonra olabileceğini hekiminiz ile tartışınız.
   

 • Tuvalete her gidişinizden sonra ellerinizi bol su ve sabunla yıkayınız.
   

 • Tuvaleti özellikle temiz tutunuz ve her kullanımdan sonra 2-3 kere yıkayınız.
   

 • Banyo küveti ve lavabonuzu her kullanımdan sonra yıkayınız. Banyonuzu temiz tutmak, tükrük ve ter yolu ile çıkan radyoaktif iyotun bulaşma olasılığını azaltır.
   

 • Su veya meyve suyu gibi sıvı içeceklerden bol bol içiniz. Bu idrarınızı çoğaltıp sıklaştırarak, radyoaktif iyotun vücudunuzdan daha çabuk atılmasını sağlayacaktır.
   

 • Tedaviden sonraki ilk birkaç gün herkesten ayrı yemek araçları kullanınız (çatal, kaşık, tabak, bardak,vs.) ve bunları ayrı yıkayınız.
   

 • Havlu ve bornozunuz ayrı olsun. Havlunuzu, yatak ve yastık çarşafınızı, iç çamaşırlarınızı ayrı yıkayınız.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Belkıs Erbaş
Prof. Dr. Meltem Çağlar Tuncalı
Prof. Dr. Ömer Uğur
Prof. Dr. Eser Lay Ergün (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Pınar Özgen Kıratlı
Doç. Dr. Murat Fani Bozkurt
Doç. Dr. Murat Tuncel
Yrd. Doç. Dr. Bilge Volkan Salancı

 

Randevu almak için    Başa Dön

Telefonla randevu verilmemektedir.

 

Randevular Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin zemin katındaki (Z katı) Nükleer Tıp Anabilim Dalı Sekreterliği’nden ve Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin 1. katındaki (zeminin üstü) Nükleer Tıp Bölümü Sekreterliği’nden verilir.
Randevu almaya Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin İstek Belgesi’yle ve varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.
İstek belgenizdeki “Klinik Bilgi” ve “Doktor Adı” bölümleri mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Ayrıca geldiğiniz bölümün telefon numarası ile varsa nükleer tıp numaranız da bu belge üzerinde belirtilmelidir.
 
Telefonlar: 0-312-3051322 (Anabilim Dalı)
                    0-312-3051973 (Poliklinik)

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Hacettepe Erişkin Hastanesi zemin katı’ndadır. 7 No.lu kapıdan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken soldadır. Nükleer Tıp Bölümü Hasta Girişinde Danışma Sekreterliği yer almaktadır. Kardiyoloji, Nefroloji, Endokrin sistem ve diğer organ görüntülemesini yapan SPECT/gama kamera,USG, iyot tutulum ölçüm cihazı, eforlu EKG cihazı, gama prob, RİA laboratuarı bu kattadır.

 

Telefonlar: 0-312-3051322 (Anabilim Dalı)

0-312-3051973 (Poliklinik)

 

Onkoloji Nükleer Tıp

Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin 1. katındadır (zeminin üstü). Burada Onkoloji hastalarının görüntülemesini yapan biri SPECT-BT özellikli olmak üzere adet SPECT gama kamera ve USG bulunmaktadır.

Telefon: 0-312-3052861

 

Onkoloji PET_BT Ünitesi

Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin -2. katındadır. 

Telefon: 0-312-3054313
 

Onkoloji BL 90 İyot Tedavi Odaları

Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin -1. katındadır. 

Telefon: 0-312-3054008

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr